Kwaliteit

De slager die zijn eigen vlees keurt, wordt in de regel niet als soeverein keurmeester gezien. Daarom wordt ons vlees door een onafhankelijke instantie gekeurd.

Om de kwaliteit van ons vlees optimaal te garanderen, begint het proces van controle al – bij wijze van spreken – in de wei zelf. Veehouders die ons vlees leveren, controleren zelf volgens de daartoe gestelde richtlijnen de kwaliteit van hun runderen en lammeren. Zodra wij de aankoop doen bij de betreffende veehouder, dient deze ons een VKI-gezondheidheidsverklaring te overhandigen. Bij binnenkomst in de slachterij worden de dieren door een dierenarts van de NVWA nogmaals gekeurd op de daarvoor geldende criteria. Na de slachting vindt de laatste vleeskeuring plaats door een gecertificeerde keuringsassistent. Vervolgens wordt het vlees per rund en per lam apart opgeslagen.

Onze moderne slachterij met ruime koelcellen en geavanceerde apparatuur zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor kwaliteitsvlees aanwezig zijn. Dankzij de diverse keuringsmomenten door externen en de professionele, hygiënische werkwijze van ons gekwalificeerde personeel, is de kwaliteit van ons vlees optimaal gewaarborgd.